Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Φαρμακείων

Βάσει της πολυετούς εμπειρίας μου στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής αναλαμβάνω την οργάνωση και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό φαρμακείων με κεντρική θεματολογία τα συμπληρώματα διατροφής.

Τα σεμινάρια προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα δεδομένα του κάθε φαρμακείου και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κατηγορίες των συμπληρωμάτων διατροφής
  • Συστατικά
  • Σύσταση-Χρήσεις
  • Γνωστές αντενδείξεις
  • Συνδυαστικές πωλήσεις
  • Custommade υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες του φαρμακείου (π.χ. συγκρίσεις προϊόντων, τεχνικές πωλήσεων κ.α.)